Kontakt

Karta LGBT+. Rafał Trzaskowski – a może zdobywa po szkołach zaufanie u Waszych dzieci, a później kamery w ruch?

Kuratorka Nowak: Deklaracja LGBT+ to „propagowanie pedofilii”. RPO żąda konsekwencji dyscyplinarnych

“Brak reakcji to przyzwolenie” – pisze do min. Zalewskiej Adam Bodnar. Domaga się konsekwencji dyscyplinarnych za homofobiczny wpis kurator Barbary Nowak, która deklarację LGBT+ uznała za propagowanie pedofilii i krzywdzenie dzieci. “Kuratorzy oświaty są zobowiązani przeciwdziałać dyskryminacji i dawać przykład działania na rzecz praw człowieka” – uważa RPO Polska potrzebuje wolnych mediów. Wesprzyj nas, byśmy mogli pisać takie teksty dalej.

WSPIERAM >>
RPO odniósł się do wpisu małopolskiej kuratorki oświaty Barbary Nowak, która 20 lutego 2019 oceniała na Twitterze podpisaną przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklarację LGBT + i Standardów Edukacji Seksualnej WHO:
„czy [Trzaskowski] wspomniał, że to propagowanie między innymi pedofilii?” oraz „Warszawiacy, dlaczego godzicie się na krzywdzenie waszych dzieci?”

„Powyższa wypowiedź ma w mojej opinii wymiar homofobiczny, a użyte przez Panią Kurator porównania i sugestie są obraźliwe i wymierzone w godność osób LGBT” – pisze do Minister Edukacji Adam Bodnar.
Zdaniem RPO „istnieją przesłanki”, by uznać tę wypowiedź za „przejaw mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną, która stanowiąc w każdym przypadku niedopuszczalne naruszenie praw człowieka, używana w toku debaty publicznej może prowadzić do szczególnie niebezpiecznych konsekwencji”.

RPO zwraca się więc do minister Zalewskiej o zajęcie stanowiska i „zastosowanie przewidzianych w przepisach prawa środków dyscyplinarnych” wobec małopolskiej kuratorki oświaty.
Kim jest Barbara Nowak?

Barbara Nowak nominację na stanowisko kuratorki odebrała 14 marca 2016 roku, niedługo po tym, jak w grudniu 2015 Sejm zmienił zasady ich wybierania. Kuratorzy mają obecnie większe kompetencje, nie muszą już mieć doświadczenia w nadzorze pedagogicznym. A wskazuje ich minister edukacji.
Wszystko po to, żeby zwerbować wiernych obrońców pisowskiej moralności i reformy edukacji. Nowak jest w tym kontekście odpowiednią osobą, na odpowiednim stanowisku.

„W demokratycznym państwie szkoła ma być instytucją neutralną politycznie i światopoglądowo” – deklarowała Nowak w maju 2017. W ten sposób krytykowała gminy, które wysyłały do szkół i przedszkoli mejle z informacją o Marszu Wolności organizowanym przez opozycję.
Mniej więcej to samo mogli mówić rodzice oburzeni wystawą o katastrofie smoleńskiej z makietą Polski podzielonej na pół przez wbity fragment samolotu. Wystawę Nowak zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 85 w Krakowie, gdy była tam jeszcze dyrektorką. Zorganizowała też na szkolnym korytarzu kącik patrona (ks. Kazimierza Jancarza) pełen krzyży i haseł: Bóg, honor, solidarność wraz z informacją, że regał, na którym stała wystawa ufundował radny PiS.
Jako broniąca neutralności politycznej i światopoglądowej kurator wsławiła się między innymi tym, że:
zarządziła kontrolę w placówce, która chciała wynająć krytycznie nastawionym do reformy rodzicom salę na debatę o skutkach wprowadzanych zmian;
od szkół oczekuje wychowywania w duchu patriotycznej „dumy” i katolickiej moralności, a uroczystości szkolne najchętniej rozpoczyna w Kościele;
zablokowała spotkanie z prof. Wiktorem Osiatyńskim;
wezwała dyrektorów małopolskich szkół na dywanik za organizowanie warsztatów antyprzemocowych (dwójka z nich miała nawet postępowania dyscyplinarne);
zaciekle broni pisowskiej reformy edukacji;krytykowała Czarny Protest, ale też samą ideę rozmawiania z dziećmi o prawach kobiet;
jest członkinią Rady Politycznej PiS i manifestacyjnie popiera partię („Nie będę poprawna politycznie i kryć swoich poglądów” – mówiła przy okazji wyjazdu na obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej).
Innymi ciekawymi inicjatywami Nowak była na przykład propozycja nagrodzenia kibiców Legii za „powstańczą” oprawę z małym chłopcem z pistoletem przy głowie. Inne były odczucia UEFA, która wszczęła wobec Legii Warszawa postępowanie dyscyplinarne.

Warto przeczytać. Polecam
20 lutego 2017 roku kuratorka oświaty Barbara Nowak publikuje na swoim Twitterze:
„Czy Rafał Trzaskowski poinformował czym lgbt jest naprawdę? CZY WSPOMNIAŁ, ŻE TO PROPAGOWANIE MIĘDZY INNYMI PEDOFILII? Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów. WARSZAWIACY DLACZEGO GODZICIE SIĘ NA KRZYWDZENIE WASZYCH DZIECI?!”

Ten wpis zniknął już z Twittera, ale wciąż można przeczytać inny, opublikowany tego samego dnia. „Warto przeczytać o standardach WHO. Polecam” – pisze w nim Nowak, linkując fragment komentarza Zbigniewa Barcińskiego, prezesa katolickiego Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

Czytamy w nim między innymi:
„Śmiało można wysnuć wniosek, że w edukacji seksualnej według WHO chodzi o to, aby dzieci jak najszybciej podjęły współżycie seksualne z różnymi partnerami i w różnych konfiguracjach”;
„Można powiedzieć, że dziecko skoncentrowane na seksie jest ideałem autorów i zwolenników edukacji seksualnej. Trzeba jasno powiedzieć, że jest to idea pedofilska. Standardy seksualne WHO mają za zadanie zrobić z nauczycieli i pedagogów pedofilii”;
„Warto zwrócić uwagę na to, że dokument „Standardy edukacji seksualnej w Europie”[…], jest namawianiem dorosłych, aby w sposób zorganizowany molestowali seksualnie dzieci, aby zachęcali dzieci do nauki masturbacji” – co według autora jest karalne, bo podpada pod paragraf doprowadzania małoletnich do innych czynności seksualnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Edukacji Anny Zalewskiej z wnioskiem o zabranie stanowiska w sprawie kurator Nowak i zastosowanie wobec niej odpowiednich środków dyscyplinarnych
„Mając na uwadze, że polska polityka oświatowa i zawarte w niej cele kształcenia kładą szczególny nacisk na kształtowanie wśród uczniów postaw otwartości i tolerancji, a także na budowanie szacunku dla ludzkiej godności, w mojej ocenie kuratorzy oświaty są zobowiązani przeciwdziałać dyskryminacji i dawać przykład działania na rzecz praw człowieka – tym bardziej więc działania z tymi prawami zgodnego” – uzasadnia swój wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich.

„Wszelkie przejawy nierównego traktowania w postępowaniu osób pełniących tę funkcję powinny więc spotkać się ze sprzeciwem i odpowiednimi sankcjami dyscyplinarnymi.
Brak reakcji może być oznaką przyzwolenia na postępowanie sprzeczne z podstawowymi założeniami reprezentowanego przez kuratora systemu oświaty, w tym z celem zapewnienia wszystkim uczniom bezpiecznych warunków do nauki i rozwoju”.

RPO wspomina o sytuacji uczniów LGBT w polskich szkołach, którzy są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację i przemoc, które „mogą nie tylko powodować u nich poczucie wykluczenia oraz problemy z rozwojem i nauką, ale nawet prowadzić do tak tragicznych konsekwencji jak samobójstwo”.
Według badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, na które powołuje się rzecznik:
69 proc. uczniów z Polski, biorących udział w badaniu, „zawsze” albo „często” doświadczyło albo było świadkiem negatywnych komentarzy albo czynów wobec osób LGBT, ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, ze strony innych uczniów.
„Jednym z podstawowych zadań kuratorów oświaty jest więc zapewnienie, aby polskie placówki edukacyjne były wolne od homofobii i transfobii, a wypowiedzi, które te negatywne zjawiska potęgują, nie mogą pozostać bez konsekwencji” – pisze RPO.

RPO: kształtujemy normy zachowań
„Brutalizacja języka, a także tendencja do porzucenia dialogu na rzecz radykalnych opinii opartych na stereotypach, mogą wywoływać i potęgować u odbiorców uczucie wrogości i nienawiści wobec określonych grup mniejszościowych. Szerzone w ten sposób uprzedzenia stanowią więc realne zagrożenie dla fundamentów demokracji i wymagają stanowczej reakcji” – ocenia RPO, który w ramach walki z mową nienawiści proponował między innymi poszerzenie definicji ściganych z urzędu przestępstw motywowanych uprzedzeniami o te wymierzone w osoby LGBT.

Przeczytaj też:
Testament Adamowicza. RPO przekazał premierowi 20 rekomendacji
Marta K. Nowak 25 lutego 2019
„Nie pozostawia wątpliwości, że język debaty publicznej ma niebagatelny wpływ na kształtowanie norm społecznych, wyznaczanie wzorców zachowań i budowanie społecznej świadomości. Wszyscy uczestnicy tej debaty powinni czuć się odpowiedzialni za dbanie o jej poziom oraz wyeliminowanie z niej języka nienawiści, lekceważenia i pogardy”.
„Osoby pełniące funkcje publiczne mają w tym zakresie szczególne powinności” – podkreśla RPO. „Poza obowiązkiem działania w graniach prawa muszą postępować także ze świadomością, że kształtują normy zachowań właściwych społecznie”.
Rzecznik powołał się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który wskazał m.in., że wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne mogą w sposób nadmierny kolidować z wykonywaniem innych praw zagwarantowanych Konwencją, a zatem
„korzystając z wolności słowa, osoby te powinny wykazywać się powściągliwością, świadome tego, że ich wypowiedzi mogą zostać uznane przez podległych im urzędników państwowych jako drogowskazy kierunków działania”.

Edukacja Anna Zalewska Adam Bodnar Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzecznik Praw Obywatelskich Barbara Nowak homofobia kuratorium oświaty LGBT
Marta K. Nowak

źródło: [OKO.PRESS]

Krakowiaki mówią że zastępca “bździć”

Z tego spojżenia to warszawski ratusz łamie prawa dzieci i ich rodziców, przede wszystkim Konstytucję, która jest najważniejszą deklaracją Rzeczpospolitej Polskiej.

Uniesienia zastępcy prezydenta Rafała Trzaskowskiego nie maja uzasadnienia prawnego i on łamię nagminnie prawo Rzeczpospolitej.

To Polacy mają obowiązek ścigać zastępcę Trzaskowskiego w imieniu Prawa

“Wypowiedz łamiącego prawo polskie:

Wiceprezydent Warszawy: będziemy ścigać za zrównywanie LGBT z pedofilią

Warszawski ratusz będzie ścigać ludzi za „nieuprawnione stwierdzenia” jak np. zrównywanie LGBT z pedofilią – zapowiedział na antenie Superstacji wiceprezydent miasta stołecznego Paweł Rabiej.

Rabiej dyskutował z Konradem Berkowiczem z partii Wolność o podpisanej przez prezydenta Warszawy karcie LGBT+.

Deklaracja LGBT+ zmierza ku temu, by nauczyciele obowiązkowo uczyli dzieci, nawet poniżej 4. roku życia, na temat masturbacji. Uważam, że deklaracja jest propozycją realizacji czynności para-pedofilskich i chce się to zrobić na siłę, zmuszając do tego dzieci, bez zgody rodziców. A to jest dyskryminacja rodziców ze względu na światopogląd – podkreślił Berkowicz.

W odpowiedzi wiceprezydent Warszawy starał się zbagatelizować zagrożenie, jakie niosą za sobą zapisy karty LGBT+. – Zna pan jakąś szkołę gdziekolwiek na świecie, gdzie z 4-latkami rozmawia się o masturbacji? Co wy państwo macie w głowach?! Standardy WHO zostały wypracowane przez zespół ekspertów, psychologów ONZ-u. Nie znam kraju, w którym 4-letnie dzieci uczy się masturbacji. W Polsce edukacja seksualna jest od 4. klasy szkoły podstawowej, wedle standardów wprowadzonych przez MEN. I tak będzie w Warszawie – zapowiedział Rabiej.

To jednak nie wszystko. Rabiej stwierdził bowiem, że warszawski ratusz będą ścigać ludzi za „nieuprawnione stwierdzenia” jak np. zrównywanie LGBT z pedofilią. – Apelowałbym, aby Pan starannie ważył słowa. (…) Osoby, które zrównują społeczność LGBT z pedofilią będą ścigane przez pana prezydenta (Rafała Trzaskowskiego – red.) i miasto stołeczne Warszawa, więc naprawdę radzę ostrożnie ważyć słowa w tej kwestii – oświadczył.

źródło: Superstacja / Twitter

TK”

„Trzaskowski i Rabiej nie będą decydować o tym, czego nauczą polskie dzieci”

To nie prezydent czy wiceprezydent Warszawy będą decydować o tym, czego i w jaki sposób nauczą polskie dzieci – powiedział w radiowej Trójce wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej wskazał, że należy najpierw „przyzwyczaić ludzi do związków partnerskich”, następnie zalegalizować małżeństwa par homoseksualnych, a wreszcie wprowadzić „równość małżeńską z adopcją”.

Do tych słów i do podpisanej przez prezydenta Trzaskowskiego karty LGBT+ – która zakłada m.in. edukację seksualną dzieci w oparciu o kontrowersyjne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia – odniósł się w „Salonie politycznym Trójki” wicepremier Jarosław Gowin.

– To nie prezydent czy wiceprezydent Warszawy, który już dzisiaj w wywiadzie mówi o tym, że następnym krokiem będzie przyznanie parom homoseksualnym prawa do adopcji, to nie oni będą decydować o tym, czego i w jaki sposób naucza się polskie dzieci. Od tego jest polskie państwo – podkreślił wicepremier.

Jak dodał lider Porozumienia, jego partia nie będzie biernie patrzeć „jak próbuje się ograniczać prawa rodziców”. – Na terenie całej Polski młodzi działacze Porozumienia podjęli oddolną inicjatywę, niekonsultowaną ze mną, aby w poszczególnych samorządach zbierać podpisy pod projektem uchwał samorządowych, podkreślających prawo rodziców do decydowania o tym, w jakim duchu mają być wychowane ich dzieci – mówił Jarosław Gowin.

źródło:

Dodaj komentarz

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *