Kontakt

Warszawa dobrze zaplanowana

Mieszkańcy Warszawy oczekują dobrej, przyjaznej i estetycznej przestrzeni. Dziś Warszawa może sprawiać wrażenie miasta chaotycznego. 37procent terenów Warszawy jest pokrytych planami miejscowymi uważamy, że to zbyt mało. A brak porządku, brak planu oznacza niższą jakość życia i konkretne  problemy mieszkańców. Zadaniem samorządu musi być porządkowanie urbanistycznego chaosu.

Strategiczny plan rozwoju Warszawy
Obecnie obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta – strategiczny dokument opisujący, jak będzie się rozwijać Warszawa – jest już przestarzałe. Konieczne jest przygotowanie nowego studium, uwzględniającego nadchodzące zmiany społeczne, transportowe i technologiczne. Będzie ono podstawą do pokrycia planami miejscowymi kolejnych obszarów Warszawy.

Nowy dokument strategiczny ostatecznie określi, ile terenów zielonych będzie w Warszawie, gdzie będą mogły stawać wieżowce, a które tereny miasta należy chronić przed zabudową.

Odwrócimy filozofię planowania rozwoju naszego miasta. Przez lata inwestycje w infrastrukturę miejską próbowały nadążyć za niekontrolowanym rozwojem nowych osiedli mieszkaniowych i skupisk biurowców.

Słynny „Mordor” – jak warszawiacy nazywają biurową dzielnicę na Służewcu
– jest symbolem tej złej filozofii.

Nasze nowe zasady będą inne.

Zabudowa mieszkaniowa i komercyjna ma powstawać tam, gdzie miasto przygotuje odpowiednią infrastrukturę.

Przyszłe inwestycje uwzględnią to, co jest ważne dla życia mieszkańców: infrastrukturę społeczną i tereny rekreacyjne. Miasto musi zagwarantować obywatelom przyjazną, funkcjonalną i estetyczną przestrzeń do życia, pracy i wypoczynku.

Planując rozwój miasta, musimy myśleć ekonomicznie, w optymalny sposób wykorzystywać i rozbudowywać już istniejącą infrastrukturę.

Uruchamianie kolejnych obszarów pod zabudowę będzie następowało etapami.

Zabudowa niektórych terenów stanie się możliwa dopiero wówczas, gdy liczba mieszkańców Warszawy odpowiednio się zwiększy, na przykład przekroczy 2,2 miliona.

Zmienimy sposób podejmowania decyzji o zabudowie. Dzielnice utracą prawo do wydawania „WZ-etek”. Decyzje o warunkach zabudowy będzie podejmować wzmocnione kadrowo i kompetencyjnie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. W ścisłej konsultacji z mieszkańcami to samo biuro będzie kierować do Rady Miasta wnioski dotyczące lokalizacjach inwestycji mieszkaniowych według nowej specustawy (tzw. „lex deweloper”, wprowadzone przez rząd PiS). Zrobimy wszystko, by uratować
Warszawę przed chaosem niekontrolowanej zabudowy.

Obywatele współdecydują
Mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na kierunki rozwoju Warszawy niż deweloperzy. Warszawiacy chcą głosu, nie chaosu. Konsultacje z obywatelami powinny być szczegółowe i wszechstronne, tłumaczące wszystkie skutki wprowadzanych rozwiązań. Samo planowanie powinno być transparentne, akolejne etapy procesu – przedstawiane w sposób zrozumiały nie tylko dla profesjonalistów.

Informacje o planach miejscowych będą kierowane bezpośrednio do mieszkańców planowanych terenów
– poprzez ogłoszenia na klatkach, listy do skrzynek i tablice przedstawiające projekty bezpośrednio w terenie. Na miejscu inwestycji powinny być też prowadzone dyskusje publiczne i dyżury projektantów.
Wszystkie decyzje dotyczące przestrzeni wspólnej miasta będą podejmowane z udziałem warszawiaków.

Konsultacje będą prawdziwe, nie fasadowe.

Centrum miasta na nowo
Potrzebujemy Nowego Centrum Warszawy. Warszawa musi przywrócić do miejskiego życia swoje wielkie place: plac Defilad, plac Konstytucji, plac Bankowy. Zamiast ogromnych parkingów dla samochodów potrzebujemy placów dla ludzi. Miejsca parkingowe zostaną przeniesione pod ziemię. Dzięki zagospodarowaniu pierzei ulicy Marszałkowskiej, Alej Jerozolimskich i innych śródmiejskich ulic – dziś zdominowanych przez samochody – możliwy stanie się rozwój warszawskich ulic handlowych. Centrum  Warszawy powinno wypełnić się domami towarowymi, kawiarniami i butikami.

Przestrzeń placu Defilad i pozostałe tereny wokół Pałacu Kultury i Nauki ulegną zmianie dzięki nowym inwestycjom oraz wzbogaceniu o obszary zielone (Zielona Aorta po stronie Alej Jerozolimskich oraz dodatkowe nasadzenia w Parku Świętokrzyskim i na placu
Centralnym).

Na podstawie uchwalonego za kadencji Platformy Obywatelskiej planu miejscowego rozpoczęły się prace nad budową Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz teatru TR Warszawa. Równolegle powstanie  wielkomiejski plac, duży parking podziemny oraz nowe przestrzenie zieleni: zrewitalizowany Park Świętokrzyski z jednej iZielona Aorta Warszawy z drugiej strony. Od strony Pałacu Młodzieży stanie Pawilon Emilia – swoisty ogród zimowy – który otrzyma nowe życie jako obiekt promujący zdrowy styl życia w mieście.

Od strony Metra Świętokrzyska powstanie Aleja Sportów Miejskich.
Niska izwarta zabudowa od strony Alej Jerozolimskich w przyszłości zamknie tę część miasta i nada jej wielkomiejski charakter. Chcemy, żeby plac Defilad stał się Nowym Centrum Warszawy, wraz zotaczającym go kwartałem wytyczonym ulicami Marszałkowską, Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi. Ta część miasta stanie się strefą „niespieszną”, przyjazną spacerom, charakterystyczną dla spokojnych centrów wielkich miast. Transformację przejdą ulice Jasna, Szpitalna, Zgoda, Bracka, Chmielna i Złota.

Kolejny odcinek Wisłostrady, na wysokości placu Zamkowego, przeniesiemy do tunelu. Dzięki temu na górze będziemy mogli stworzyć nowy warszawski park. Warszawiacy i turyści będą mogli spacerem przejść od placu Bankowego nad samą Wisłę.

W 2019 roku nowe oblicze zyska plac Pięciu Rogów. Do końca 2021 roku zmodernizujemy kolejne miejsca: plac Trzech Krzyży, plac Grunwaldzki, plac Bankowy, plac

Zawiszy, plac Teatralny. Chcemy, żeby podstawowymi elementami każdej modernizacji były: zieleń,
likwidacja barier architektonicznych, ułatwienia dla pieszych, dostępność dla osób  z
niepełnosprawnościami, dodatkowe usługi kultury. Jesteśmy przekonani, że część warszawskich placów okaże się znakomitymi miejscami dla weekendowych imprez targowych i wydarzeń kultury. Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami zrewiduje politykę lokalową i stawki za wynajem lokali komercyjnych na parterach budynków.

Chcemy, by atrakcyjne czynsze przyciągały handel i usługi.
Równolegle z odnową centrum miasta postępować będzie odnowa dzielnic – już realizowany projekt rewitalizacji serca Pragi jest zapowiedzią zmian, które nastąpią w innych częściach miasta. Warszawa leży na obu brzegach Wisły i nie może być „miastem pękniętym”. Wszystkie dzielnice po obu stronach rzeki powinny rozwijać się harmonijnie.

Centra lokalne w dzielnicach
Każdy mieszkaniec Warszawy powinien mieć w zasięgu spaceru publiczną przestrzeń, gdzie może zrobić zakupy, spotkać sąsiadów i spędzić wolny czas, korzystając z oferty rozrywkowo-kulturalnej i ciesząc się dobrze utrzymaną zielenią. Każda warszawska dzielnica powinna mieć takie swoje lokalne centrum, w którym skupia się energia jej mieszkańców.

Dzielnicowe centrum musi być nie tylko atrakcyjne, ale też łatwo dostępne na piechotę. Nie może  ograniczać się do węzła komunikacyjnego ani wielkiego parkingu. Drugim warunkiem jest zachowanie różnorodności usług i oferty wdostępnych lokalach. Magnesem lokalnych centrów mogą być stałe bądź cykliczne, dobrze zorganizowane i estetyczne bazarki.

Już dziś w 10 pilotażowych lokalizacjach: na Białołęce (ul. Modlińska), Mokotowie (skwer Broniewskiego „Orszy”), Ochocie (ul. Mołdawska), Pradze-Północ (pl. Hallera), w Rembertowie (ul. Chruściela), na Targówku (ul.Kondratowicza), w Ursusie (os. Niedźwiadek), w Wawrze (ul. Walcownicza), Wilanowie (Miasteczko Wilanów) oraz na Żoliborzu (pl. Grunwaldzki) rozpoczęliśmy przygotowania do budowy centrów lokalnych (planowanie przestrzenne, projekty zieleni itp.).

Śródmiejskie metropolitalne centrum zawsze będzie miało swoją siłę przyciągania: tu są zlokalizowane najważniejsze obiekty kultury, najważniejsze zabytki, większość kluczowych urzędów, największe sklepy itp., tu wreszcie koncentruje się gospodarcze życie miasta. Dzielnicowe i lokalne centra nie będą ze Śródmieściem konkurować, ale je uzupełniać, służyć okolicznym mieszkańcom, którzy chcą po pracy
załatwić swoje sprawy lub po prostu odpocząć z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami.

Koniec „reklamozy”
Czas skończyć z wszechobecnością krzykliwych, przewymiarowanych reklam. Największe europejskie stolice zrobiły to dawno temu. Warszawa potrzebuje uchwały krajobrazowej, która wprowadzi porządek estetyczny i zmniejszy skalę zaśmiecenia miasta reklamami. W przeszłości samorządy miały bardzo ograniczone możliwości walki ze szpecącymi reklamami. Teraz jest ona możliwa – a w Warszawie niezbędna. Mieszkańcy mówią wprost, że mają dość szpetoty.

Przyjęcie warszawskiej uchwały krajobrazowej powinno być priorytetem samorządu.

Jej wprowadzenie da miastu narzędzia do walki z wielkimi płachtami reklam na budynkach, banerami wieszanymi nielegalnie w każdym możliwym miejscu, ureguluje także kwestie dotyczące wszystkich reklam, szyldów, małej architektury, płotów, a nawet koszy na śmieci. Nie chcemy likwidować reklam, chcemy je tylko uporządkować. Szyldy reklamowe nie mogą przesłaniać cennych detali  architektonicznych. Nośniki reklamowe będą stosowane jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.

Wyświetlacze będą dostępne tylko w niewielkich formatach, niesławne siatki reklamowe na budynkach będą mogły być umieszczane jedynie w wyjątkowych sytuacjach i na krótko.

Najwyższa jakość architektury obiektów publicznych i ulic
Budynki kluczowe dla warszawiaków, służące edukacji i kulturze, powinny być wyjątkowe pod względem jakości i architektury. Projekty przedszkoli, szkół, domów kultury czy teatrów powinny być wybierane na podstawie pracy wyłonionej w konkursie architektonicznym. Cena nie może być głównym kryterium wyboru oferty w przetargu. Równie ważna jest jakość. Wperspektywie lat budowanie jak najtańszym kosztem okazuje się nieopłacalne.

Nowe podejście uwzględniające estetykę i zasady ładu przestrzennego trzeba też wdrożyć przy projektowaniu ulic. Budując nowe lub modernizując już istniejące ulice, nie można myśleć tylko o wygodzie kierowców. Musimy pamiętać o wszystkich użytkownikach, szczególnie o pieszych. To oznacza między innymi stosowanie właściwych, estetycznych materiałów, gwarantujących wygodę chodzenia. Miasto powinno wprowadzić obowiązkowy udział architektów krajobrazu w każdym projekcie przebudowy ulic – ich kształt ma ogromny wpływ na wygląd całej okolicy.

Kolejne etapy rewitalizacji Pragi
Będziemy kontynuować program rewitalizacji Pragi. Jego dotychczasowe efekty są oceniane bardzo pozytywnie.

Dzięki II linii metra Praga stała się jedną z najlepiej skomunikowanych dzielnic Warszawy. Miejski inkubator przy ulicyTargowej – Centrum Kreatywności, GoogleCampus przy ulicy Ząbkowskiej czy najnowszy StartBerry przy ulicy Grochowskiej pomagają najbardziej ambitnym i kreatywnym firmom postawić swoje pierwsze kroki wbiznesie. Będziemy kontynuować starania, żeby na praskiej stronie Wisły powstawało jak najwięcej miejsc pracy.

Najważniejsza część rewitalizacji Pragi dopiero przed nami. Do 2022 roku wyremontujemy ponad 3 tysiące miejskich lokali, które nie posiadają kuchni czy łazienki, kolejne 5 tysięcy zostanie podłączone do ciepła systemowego (zelektrociepłowni). Do użytku zostaną też oddane nowe mieszkania komunalne, a także mieszkania na wynajem realizowane za pośrednictwem miejskich spółek TBS. Łącznie będzie to ponad tysiąc mieszkań.

źródło: Program dla Warszawy (Rafała Trzaskowskiego)

 

Facebook Comments