Kontakt

Warszawa dla kobiet

To kobiety biorą na siebie większość obowiązków związanych z wychowaniem dzieci, godząc je z pracą zawodową. Warszawa musi ułatwić im to zadanie, jednocześnie gwarantując równe możliwości rozwoju i kariery, podobnie jak zapewnić, że wszystkie prawa kobiet – w tym dostęp do właściwej opieki medycznej – będą respektowane.

Pomoc w wychowaniu dzieci Od 2019 roku wszystkie dzieci w Warszawie będą miały zagwarantowaną opiekę żłobkową. Jeżeli dziecko nie znajdzie miejsca w żłobku publicznym (miejskim), miasto zapłaci za opiekę nad dzieckiem w placówce prywatnej.

Równocześnie Warszawa będzie kontynuowała program budowy nowych żłobków publicznych – zależnie od potrzeb poszczególnych dzielnic, ale co najmniej dwóch w każdej.

Będziemy rozbudowywali sieć przedszkoli oraz szkół, zwłaszcza wdzielnicach, w których przyrost naturalny jest największy – np. na Bemowie, Białołęce, Wilanowie.

Dzieci w przedszkolach i żłobkach będą miały zapewnioną opiekę do godziny 18.00 bez dodatkowych opłat. Inaczej dyskryminuje się pracujące matki.

Ochrona praw kobiet
Innym obszarem, w którym pilnie potrzebna jest interwencja miasta, jest opieka zdrowotna dla kobiet.

Rząd PiS
doprowadził do obniżenia standardów okołoporodowych, odebrano prawa do refundacji zabiegów
in vitro niepłodnym parom (choć na niepłodność cierpi w Polsce już około 10–15 procent par!). Kobietom odebrano dostęp do antykoncepcji awaryjnej, skutecznie utrudniono im też dostęp do możliwości legalnego przerwania ciąży w trzech przewidzianych prawem sytuacjach. Nie zgadzamy się na łamanie praw kobiet. Obowiązkiem Warszawy jest oddać obywatelom to, co rząd, działający pod wpływem skrajnej ideologii, im zabrał.

W wybranych i finansowanych przez miasto przychodniach i szpitalach będzie dyżurował ginekolog, który po konsultacji będzie mógł między innymi przepisać potrzebującej kobiecie tabletki antykoncepcji awaryjnej bądź udzielić innej porady W stołecznych szkołach podstawowych i średnich wprowadzimy finansowane przez miasto lekcje edukacji seksualnej, podczas których młodzież otrzyma dostosowaną do wieku wiedzę. Uczniowie dowiedzą się także, gdzie mogą szukać pomocy, jeżeli padną ofiarą przemocy seksualnej lub jakiejkolwiek innej. Informacje o numerach telefonów i miejscach, w których można otrzymać wsparcie, zostaną umieszczone w każdej warszawskiej szkole.

Rozbudujemy warszawski program refundacji in vitro.
Uruchomimy też program profilaktyczny szczepień przeciwko HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) dla dziewczynek i chłopców we właściwym wieku. Jesteśmy przekonani, że obowiązkiem miasta jest też
ochrona kobiet przed przemocą i gwarancje równego traktowania.
W każdej dzielnicy stworzymy centra interwencji kryzysowej. Powołamy całodobowy telefon alarmowy dla kobiet ofiar przemocy. Zbudujemy „łańcuch pomocy” – od interwencji kryzysowej, po pomoc prawną i psychologiczną.

Pracownicy straży miejskiej oraz miejskich instytucji (takich jak szkoły, przedszkola, kluby sportowe, placówki służy zdrowia) przejdą szkolenia wrozpoznawaniu symptomów przemocy domowej. Dowiedzą się, jak właściwie reagować w tego rodzaju sytuacjach. Nawiążemy dialog z komendantem stołecznym Policji, by wspólnie pracować nad większą skutecznością Policji, która bezwzględnie musi być instytucją pierwszego ratunku dla wszystkich kobiet zagrożonych bądź doświadczonych jakąkolwiek formą agresji i przemocy. We wszystkich stołecznych szkołach i przedszkolach odbędą się szkolenia dla nauczycieli dotyczące rozpoznawania symptomów przemocy domowej iskutecznego reagowania. Zwiększyć trzeba skuteczność działania miejskich ośrodków pomocy społecznej. Należy inwestować w liczbę ośrodków ipracowników, a także podnieść pensje tym ostatnim. Zadbamy o to, żeby ofiary przemocy domowej nie były zmuszane z powodów lokalowych do mieszkania ze sprawcami.

Przygotujemy zasób lokali socjalnych, do których będą przenoszeni sprawcy, w wypadku gdy będą mieszkańcami lokali komunalnych, oraz wprowadzimy zasadę pierwszeństwa ofiar przemocy domowej w kolejce do lokali komunalnych.

Będziemy egzekwować przestrzeganie zasady równych płac za równą pracę we wszystkich miejskich instytucjach i podległych miastu spółkach.

Będziemy podwyższać płace w sektorach i instytucjach, w których kobiety stanowią większość pracowników. Powołamy pełnomocniczkę prezydenta Warszawy ds. kobiet i utworzymy Radę Kobiet, zespół doradczy reprezentujący wszystkie środowiska kobiece.

Otrzyma ona nie tylko szerokie uprawnienia w ramach administracji miasta, ale także dostanie dużą samodzielność i polityczny mandat do pracy z Radą Miasta. Chcemy, by hasło „Warszawa dla kobiet” nie tylko łączyło wszystkie instytucje samorządu, ale również stało się stołeczną rzeczywistością.

źródło: Program dla Warszawy (Rafała Trzaskowskiego)

 

Facebook Comments