Kontakt

Warszawa, w której dobrze się mieszka

Mieszkanie w godnych warunkach jest prawem każdego obywatela, każdej warszawskiej rodziny! Samorząd powinien starać się zagwarantować, by to prawo było nie tylko teorią, ale także praktyką.
Warszawa ma wciąż za mało przystępnych cenowo mieszkań. Nawet osoby średnio zarabiające stają  przed dylematem: wynajmować za bardzo wysokie stawki czy wiązać się na kilkadziesiąt lat kredytami? Osoby o niższych zarobkach są w jeszcze gorszej sytuacji, nie mówiąc już o osobach ubogich.

Samorząd powinien mieć propozycje zarówno dla ludzi młodych, dynamicznych, którzy dopiero rozpoczynają samodzielne życie, jak i dla rodzin dążących do stabilizacji. Musi pomagać osobom w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnym, samotnym i starszym.

Miasto będzie monitorować sytuację mieszkańców w trakcie i po działaniach związanych z reprywatyzacją i zadba o ich sytuację mieszkaniową. Żadna osoba nie powinna zostać skrzywdzona w wyniku reprywatyzacji. Domagamy się uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, która raz na zawsze ureguluje sytuację właścicieli oraz ich spadkobierców i mieszkańców budynków objętych roszczeniami. Potrzebujemy odważnej i przemyślanej polityki mieszkaniowej, realizowanej od zaraz.

Program budowy mieszkań miejskich
Począwszy od 2020 roku, w każdym kolejnym roku Warszawa będzie budować 1,5 tysiąca nowych mieszkań na wynajem.

Miejskie mieszkania będą miały niski czynsz – będą o około połowę tańsze niż mieszkania z oferty
rynkowej. Program „Warszawskich Tanich Mieszkań na Wynajem” zostanie zaadresowany do wszystkich warszawiaków, którzy nie są właścicielami innego mieszkania. Docelowo, w perspektywie do 2030 roku,
Warszawa będzie miała 100 tysięcy miejskich mieszkań we własnym zasobie. Tak duża pula pozwoli trwale obniżyć ceny najmu na całym warszawskim rynku mieszkaniowym.

Pod budowę miejskich mieszkań na tani wynajem przeznaczymy atrakcyjne, znakomicie skomunikowane działki. Jedna z pierwszych inwestycji zostanie zrealizowana na terenie po obecnej zajezdni autobusowej „Stalowa” na Pradze-Północ – dosłownie kilkaset metrów od nowej stacji metra i nowego przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej/Kolei Mazowieckich. Tylko w tej jednej lokalizacji Warszawa zbuduje ponad tysiąc mieszkań wraz zinfrastrukturą społeczną: lokalami na sklepy, przedszkolami itp. Podobne osiedla, z kolejnymi tysiącami mieszkań, powstaną w innych lokalizacjach: na Woli, Pradze i Białołęce. Równolegle do budowy nowych mieszkań będziemy remontować pustostany izniszczone budynki, remontować mieszkania komunalne i podnosić ich standard.

W każdym kolejnym roku Warszawa wyda na ten cel nie mniej niż 150 milionów złotych. To powiększy miejski zasób mieszkaniowy o kolejne setki lokali. W sumie do 2023 roku chcemy zapewnić dobre mieszkania dla kolejnych 10tysięcy warszawskich rodzin.

Wszystkie nowo budowane i remontowane mieszkania wzasobie komunalnym będą zgodne z miejskim Zrównoważonym Standardem Mieszkaniowym. Jego główne założenia to: zmniejszenie zużycia energii i wody wbudynkach, a także poprawa komfortu życia, szczególnie dla dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Na Woli rozpoczniemy budowę pilotażowego projektu Warszawskiej Dzielnicy Społecznej: modelowego osiedla dla wszystkich pokoleń, w którym pokażemy najnowsze rozwiązania urbanistyczne, łączące wygodę mieszkańców zfunkcjonalnością w przestrzeni miejskiej.

Każdej osobie lub rodzinie, która czeka na mieszkanie komunalne dłużej niż sześć miesięcy, miasto powinno dopłacić do wynajmu mieszkania na rynku, do czasu uzyskania przez nią kluczy do mieszkania miejskiego. To oznacza, że miasto zobowiązuje się rozwiązać problem mieszkaniowy każdego warszawiaka wciągu pół roku.

Pomoc lokatorom poszkodowanym przez reprywatyzację i zadłużonym
Dopóki nie zostanie uchwalona ustawa reprywatyzacyjna, raz na zawsze przecinająca gordyjski węzeł roszczeń, dopóty Warszawa będzie się zmagać zproblemem zwrotu kamienic.

Bez względu na te trudności, na które miasto nie ma wpływu, Warszawa musi zagwarantować, że żaden mieszkaniec nie ucierpi z powodu reprywatyzacji, awyrządzone warszawiakom zło zostanie naprawione.

Wszyscy lokatorzy zwracanych budynków, którzy nie mają tytułu prawnego do mieszkania (nie są jego właścicielami), uzyskają lokal zzasobu miejskiego. Natychmiastową pomoc od miasta dostanie każda osoba, każda rodzina, pod warunkiem, że nie dysponuje prawem własności do innego lokalu mieszkalnego.

Osobnym problemem, który trzeba rozwiązać, jest zadłużenie wielu lokatorów mieszkań komunalnych. Wiele osób i rodzin wpadło w spiralę zadłużenia nie ze swojej winy, często są to długi dziedziczone. Wimię solidarności społecznej powinniśmy tym rodzinom pomóc. Trzeba wdrożyć nowe, bardziej elastyczne zasady oddłużania lokatorów mieszkań komunalnych świadczeniami niepieniężnymi, aż po – wuzasadnionych przypadkach – umarzanie długów. Miasto powinno wprowadzić łatwiejsze zasady zakwalifikowania do programu oddłużeniowego, a także dłuższy okres spłaty zaległości. Zmniejszy się koszt jednorazowej wpłaty, która jest warunkiem udziału w programie oddłużeniowym.

źródło: Program przedwyborczy dla Warszawy (Rafała Trzaskowskiego)

[ipanorama slug=”wawa”]

Facebook Comments