Kontakt

Rafal Trzaskowski – SMOG Warszawa – aktualne zanieczyszczenie powietrza pyłami PM10 i PM2.5 w Warszawie [22.07.2019 10:06]

Sprawdź stan powietrza w Warszawie 22.07.2019. Dowiedz się, czy powietrze w Warszawie jest teraz czyste. Sprawdź, ile pyłów PM2.5 i PM10 było w powietrzu Warszawy 22.07.2019 o godzinie 10:06.

Czy w w Warszawie jest smog?

Powietrze w Warszawie jest dobre 😃. Możesz iść na spacer i bez obaw oddychać pełną piersią.

To, czy jest smog i jaka jest teraz jakość powietrza w Warszawie, ostatnio sprawdzałam o 10:06. Uśrednione dla Warszawy pomiary jakości powietrza wynosiły wtedy:

 • skażenie PM2.5: 76% normy (19 µg/m³). Zanieczyszczenie nie zmieniło się.
 • skażenie PM10: 92% normy (37 µg/m³). Zanieczyszczenie maleje.

W ostatnim tygodniu średnie dobowe odczyty zanieczyszczeń wyglądały następująco:

 • 22.07.2019
  • PM2.5: 19 µg/m³
  • PM10: 37 µg/m³
 • 21.07.2019
  • PM2.5: 25 µg/m³
  • PM10: 44 µg/m³
 • 20.07.2019
  • PM2.5: 24 µg/m³
  • PM10: 41 µg/m³
 • 19.07.2019
  • PM2.5: 19 µg/m³
  • PM10: 38 µg/m³
 • 18.07.2019
  • PM2.5: 17 µg/m³
  • PM10: 35 µg/m³
 • 17.07.2019
  • PM2.5: 17 µg/m³
  • PM10: 32 µg/m³
 • 16.07.2019
  • PM2.5: 19 µg/m³
  • PM10: 36 µg/m³
 • 15.07.2019
  • PM2.5: 17 µg/m³
  • PM10: 34 µg/m³

Jakie są normy jakości powietrza w Polsce?

Normy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z nimi:

 • Skażenie PM10: dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50µg/m³ i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m³.
 • Skażenie PM2.5: dla pyłu PM2.5 rozporządzenie zawiera tylko normę roczną, która wynosi 25µg/m³. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła normę dobową, która wynosi 25µg/m³. Należy pamiętać, że każdy poziom stężenia pyłu PM2.5 niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.

Co to jest pył PM2.5?

PM2.5 to pył, którego cząsteczki są nie większe od 2,5μm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisała go jako najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka w grupie zanieczyszczeń atmosferycznych. Jego szkodliwość wynika między innymi z tego, że jego cząsteczki są na tyle małe, że mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwiobiegu. Udowodniono, że ciągłe oddychanie zanieczyszczonym pyłem PM2.5 powietrzem skraca średnią długość życia. Nawet krótkotrwała ekspozycja może być szkodliwa, zwiększając ryzyko chorób układu oddechowego i krwionośnego. Dodatkowo znane są dokuczliwe objawy występujące bezpośrednio w wyniku kontaktu ze skażonym powietrzem, jak: kaszel, nasilenie astmy, uczucie duszności. Oddychanie powietrzem skażonym pyłem PM2.5 zwiększa też ryzyko zawału i arytmii.

Co to jest pył PM10?

PM10 to pył, złożony z cząstek o średnicy mniejszej lub równej 10μm. Jego występowanie jest związane przede wszystkim z procesem spalania paliw stałych i ciekłych. Pył może zawierać substancje toksyczne, szkodliwe dla ludzi. Dym, sadza, azbest, cząsteczki metali (arsen, nikiel, kadm, ołów), dioksyny, furany i benzpopiren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – to wszystko nie tylko brzmi strasznie, ale ma też negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Jak sprawdzamy, czy jest SMOG?…

źródło:/zobacz [ naszemiasto ]

Facebook Comments
Comments are Closed